English Version English Version
Szolgáltatások
Projektadminisztráció
Pályázatfigyelés
Pályázatírás
Projektmenedzsment
Minőségbiztosítás
Partnerkeresés
Pályázatfordítás
Tanácsadás
Pályázatírás - Tiszta verseny!
Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése (KMR)

KMOP-2013-1.2.1/A


A pályázat célja:

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál.

 Pályázók köre:

  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
  • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
  • szövetkezetek.

 A 2012. évi CXLVII. Törvény II. fejezete (Kisadózó vállalkozások tételes adója) alapján adózó  gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók nem pályázhatnak!

 A pályázóra vonatkozó feltételek:

Kizárólag olyan, Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság/szövetkezet/egyéni vállalkozó pályázhat, amely:

  • a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis- és középvállalkozásnak minősül,
  • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben (2012.) minimum 1 fő volt,
  • rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
  • jelen projektjének elszámolható összköltsége nem haladja meg pályázat benyújtását megelőző üzleti  év (2012) éves beszámolója szerinti árbevétel összegét (vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel összegét);
  • mérleg-főösszege a pályázat benyújtását megelőző üzleti év (2012) éves beszámolója alapján eléri legalább a projekt összes elszámolható költségének összegét.
  • saját tőkéje pályázat benyújtását megelőző üzleti év (2012) éves beszámolója alapján nem negatív, és nem csökkent a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá.

Megvalósítás helye:

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható.

Elszámolható költségek:

Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz és tartozékának vételára (A beszerezhető eszközök vámtarifaszám szerinti listáját a GOP részletes útmutató X. melléklete tartalmazza!)

Támogatás összege:

Minimum 3 000 000 Ft – maximum 20 000 000 Ft.

Támogatás mértéke:

a) Pest megyében megvalósuló projektek esetében:

Mikro-, kis- és középvállalkozások esetében az összes elszámolható költség 35%-a (25% vagy annál nagyobb állami részesedésű szervezetek esetén: 30%-a).

b) Budapesten megvalósuló projektek esetében

Mikro- és kisvállalkozások esetében az összes elszámolható költség 30%-a,

Középvállalkozások esetében az összes elszámolható költség 20%-a (25% vagy annál nagyobb állami részesedésű szervezetek esetén: 10%-a)

Támogatott pályázatok várható száma 2013. évben: 80-125 db.

Kötelező vállalások:

A pályázónak vállalnia kell, hogy

 1.) a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszám átlagos értéke nem csökken a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő), ÉS

 2.) a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű kifizetéseinek (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj) növekednie kell a 5%-al, VAGY a támogatási összeg 5%-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év, azaz 2012.) képest.

A pályázat benyújtási határideje:

2013. július 23. – szeptember 30.

További információ:

http://www.nfu.hu/doc/4188

 
Amegrant Webdesign