English Version English Version
Szolgáltatások
Projektadminisztráció
Pályázatfigyelés
Pályázatírás
Projektmenedzsment
Minőségbiztosítás
Partnerkeresés
Pályázatfordítás
Tanácsadás
Pályázatírás - Tiszta verseny!
ÚSZT - Vállalati tanácsadás a Közép-magyarországi Régióban
ÚSZT - Vállalati tanácsadás

A pályázat célja: a pályázat keretében a Budapesten és Pest megyében bejegyzett mikro-, kis- és középvállalkozások által igénybe vett vállalati, vállalkozás-fejlesztési tanácsadás támogatása.

Ki pályázhat:
Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő, a Közép-magyarországi régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások pályázhatnak, ezen belül:
  • Gazdasági társaságok (KSH kód: 113, 114, 115, 131, 138, 211, 212);
  • Szövetkezetek (KSH kód: 125);
  • Egyéni vállalkozók (KSH kód: 231);
  • Egyéni cégek (KSH kód: 213);
  • Non-profit gazdasági társaság (KSH kód: 57).
Mire lehet pályázni:
A pályázat keretében olyan szakmailag indokolt, fizikailag és pénzügyileg is megvalósítható tanácsadási szolgáltatás igénybevételére lehet pályázni, amely szolgáltatást a pályázó akkreditált tanácsadótól vesz igénybe. (Az akkreditált tanácsadói lista a www.tanacsadoakkreditacio.hu honlapon elérhető).

A pályázható tanácsadási területek:

1. VÁLLALATI STRATÉGIA: a szervezeti stratégia elkészítése, illetve részstratégiák alkotása (környezetelemzés, prognózis, vállalati filozófia, misszió, struktúra, humán, stb.), megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek készítése stb.

2. SZERVEZETFEJLESZTÉS: szervezeti átvilágítás, komplex szervezetfejlesztési program, humán menedzsmentfejlesztési tanácsadás (speciális, a szervezetre formált képzési, oktatási, személyiség és készségfejlesztő tréningprogramok kidolgozása), HR fejlesztési tanácsadás, projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás, pályázatmenedzselési (támogatói döntéssel rendelkező pályázatok lebonyolításhoz kapcsolódó) tanácsadás, betanítás, értékelési rendszerek kidolgozása.

3. ONLINE MEGJELENÉS, E-KERESKEDELEM: igényfelmérés és javaslat: az adott vállalkozásnak van-e szüksége honlapra, vállalatirányítási rendszerre, informatikai eszközökre (hardver, szoftver), képzés/továbbképzésre, együttműködést segítő informatikai eszközökre, ha igen, akkor milyenekre; online megoldások kialakítása, e-kereskedelemhez kötődő specifikus eljárásrendek kialakítása.

4. TECHNOLÓGIA, TERMÉKFEJLESZTÉS: technológiai terv, termelési terv, termék- és szolgáltatásfejlesztés kidolgozása, termelékenységi vizsgálatok, hatékonyságvizsgálat, szellemi tulajdonvédelem, újdonságvizsgálat és szabadalom, mérnöki- szakértői szolgáltatás – szaktanácsadás, minőségirányítási rendszer bevezetésének előkészítése, tanúsíttatása.

5. MARKETING: piacelemzés, piackutatás, versenyhelyzet elemzése, értékesítési politika, vásárlásösztönzés.

6. KÖZBESZERZÉS: közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó tanácsadás.

7. PÉNZÜGY-ADÓ-SZÁMVITEL: pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés, a forrás és eszközszerkezet optimalizálása, a tőkeszerkezet kialakítása, tőkebevonás/kivonás, hitelfelvétel előkészítése, az ehhez szükséges pénzügyi elemzések, értékelések és egyéb a folyamat során szükséges dokumentumok elkészítése stb.

8. HORIZONTÁLIS CÉLOK: a horizontális elveknek való megfelelés szempontjából történő teljes körű átvilágítás, helyzetelemzés (környezetvédelem, fenntartható fejlődés, esélyegyenlőség).

9. MUNKAÜGY, MUNKABIZTONSÁG: teljes körű munkaügyi átvilágítás készítése (a MT szempontjából hatályos és releváns megfelelőség vizsgálata), teljes körű munkabiztonsági átvilágítás és helyzetelemzés elkészítése, belső szabályzatok, eljárásrendek stb.

10. ÜGYVITEL, ADMINISZTRÁCIÓ: teljes körű ügyviteli átvilágítás és helyzetelemzés elkészítése, belső szabályzatok, eljárásrendek elkészítése (pl.: pénzkezelési, leltározási, szabályzatok, SZMSZ stb.)

Egyéb feltételek: egy pályázó csak egy régióban és maximum egy alkalommal, egy akkreditált tanácsadóval kötött egy tanácsadó szerződés, alapján vehet igénybe támogatást, azonban ez lehet egy tanácsadó cég által elvégzett komplex, több szakterületet érintő tanácsadást tartalmazó pályázat is.

Az igénybe vett tanácsadás nem lehet folyamatos, időszakosan visszatérő jellegű és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadás, könyvelés, rendszeres jogi szolgáltatás, jogi képviselet, hirdetés, informatikai szolgáltatás).

Költségek és támogatás:

A támogatás összege: min. 100 000 Ft – max. 8 000 000 Ft.

Támogatás mértéke: 50%

A pályázat benyújtásának határideje:
Pályázni a 2011. október 31-től a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2014. június 30-ig lehet.

További információ:
https://www.tanacsadastamogatas.hu/kmop/
http://www.nfu.hu/doc/3148
 
Amegrant Webdesign