English Version English Version
Szolgáltatások
Projektadminisztráció
Pályázatfigyelés
Pályázatírás
Projektmenedzsment
Minőségbiztosítás
Partnerkeresés
Pályázatfordítás
Tanácsadás
Pályázatírás - Tiszta verseny!
ÚSZT - Gyakornokok foglalkoztatása a konvergencia régiókban
TÁMOP-2.3.4.A-13/1 A pályázat célja: Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy olyan fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak, aki tanulószerződés keretében sajátította el szakmája gyakorlati ismereteit.

Pályázók köre: a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti mikro- kis- és középvállalkozások, amelyeknél a cégalapítás dátuma (az illetékes hatósághoz való bejelentés dátuma) legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját. Jogi forma szerint pályázhat:
 + Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113), Részvénytársaság (GFO 114), Európai részvénytársaság (GFO 115), Európai szövetkezet (GFO 125), Szociális szövetkezet (GFO 121), Közkereseti társaság (GFO 211), Betéti társaság (GFO 212), Egyéni cég (GFO 213), Egyéni vállalkozó (GFO 231), Egyéb önálló vállalkozó (GFO 232).
 + Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572), Nonprofit részvénytársaság (GFO 573), Nonprofit közkereseti társaság (GFO 621), Nonprofit betéti társaság (GFO 622).

A pályázat tartalma:
Gyakornok(ok) foglalkoztatása 9 hónapon keresztül, továbbá az azt követő, a támogatással megegyező idejű (szintén 9 hónapig tartó) kötelező továbbfoglalkoztatása, segítő mentor alkalmazása mellett, olyan munkakörben, amelynek betöltésére a megszerzett szakképesítése kifejezetten képesíti.

Gyakornok lehet, aki:
  • 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor, ÉS
  • olyan fiatal, aki legfeljebb 18 hónapja szerezte első iskolai rendszerű középszintű (középfokú, OKJ-s) szakképesítését nappali rendszerű iskolai oktatásban, ÉS
  • képzése során legalább 6 hónapon keresztül tanulószerződés keretében vett részt a gyakorlati képzésben, megszerzett szakképesítésével összefüggésben, ÉS
  • szakmai vizsgáját követően nem volt és nincs olyan munkavégzésre irányuló jogviszonya, amely egyértelműen a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményébe(SZVK) rögzített, a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök valamelyikének betöltésére irányult, ÉS
  • A bizonyítvány megszerzése óta eltelt időben a pályázóval nem állt munkaviszonyban, VAGY még legfeljebb csak 30 napja áll munkaviszonyban.

A gyakornok foglalkoztatása csak heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszony keretében lehetséges. Minimum 1 fő gyakornok foglalkoztatását kell vállalni a pályázatban.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek:

1.) A gyakornokok foglalkoztatása: gyakornok 9 havi bérköltsége (minimum a garantált bérminimum, maximum a garantált bérminimum 150%-a), illetve járulékok.

2.) Mentor foglalkoztatása (munkaviszonyban vagy vállalkozói szerződés keretében): 46 000 Ft/gyakornok/hó * 9 hó * gyakornokok száma.

3.)Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, pl. könyvelés): 8 000 Ft/fő/hó * 9 hó * gyakornokok száma

4. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges eszközbeszerzések, felújítás, átalakítás: maximum azt összes költség 20%-a.
5. Kötelező nyilvánosság biztosítása: maximum 50 000 Ft.

Támogatás összege: min. 460 350 Ft – max. 30 000 000 Ft.

Támogatás mértéke:

A.) Ha a pályázó csekély összegű (de minimis) támogatásként veszi igénybe:
A.1.) Ha a pályázó a gyakornok felvételével nem hoz létre új munkahelyet/státuszt, hanem csak megőrzi a korábbi állományi létszámot: 50%;
A.2.) Ha a gyakornok felvételével új munkahelyet/státuszt teremt (vagyis a munkavállalói létszám nő), és saját  tanulóját (akivel korábban tanulószerződéses viszonyban állt) veszi fel: 100 %;
A.3.) Ha a gyakornok felvételével új munkahelyet/státuszt teremt (vagyis a munkavállalói létszám nő), de nem saját tanulóját veszi fel: 90 %.

B.) Ha a pályázó hátrányos helyzetű/fogyatékos munkavállalók bértámogatásaként veszi igénybe:
Ha a vállalkozásnak nincs már de minimis kerete, akkor a 800/2008/EK alapján támogatást csak hátrányos helyzetű (munkanélküli, képzettség nélküli, etnikai kisebbséghez tartozó stb.) vagy fogyatékos személyeknek lehet nyújtani, az alábbi mértékben:
B.1.) Ha fogyatékos személyt foglalkoztat gyakornokként: 100%;
B.2.) Ha hátrányos helyzetű saját tanulót vesz fel új státusz teremtésével: 66,5%;
B.3.) Ha hátrányos helyzetű, nem saját tanulót vesz fel új státusz teremtésével: 60%;
B.4.) Ha hátrányos helyzetű tanulót vesz fel, de ezzel nem teremt új státuszt (nem nő a munkavállalói létszám): 35 %.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. február 15-től 2014. április 30-ig

Támogatott pályázatok várható száma: 2 000 – 4 000 db.

További információ: http://www.nfu.hu/doc/3975
 
Amegrant Webdesign