English Version English Version
Szolgáltatások
Projektadminisztráció
Pályázatfigyelés
Pályázatírás
Projektmenedzsment
Minőségbiztosítás
Partnerkeresés
Pályázatfordítás
Tanácsadás
Pályázatírás - Tiszta verseny!
ÚSZT - Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára
KMOP-2013-1.2.1/B
1.) A pályázat célja: a mikro-, kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek.

2.) A pályázók köre:
+ kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
+ kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
+ SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
+ szövetkezetek.

A pályázati kiírásra kizárólag mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Kizárólag a Közép-magyarországi Régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható! A projekt megvalósulási helye a pályázó székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.


Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
    + akinek a saját tőkéje a megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
    + aki nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
    + akinél a projekt elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összegét vagy mérleg-főösszegét;
    + aki a KMOP-2013-1.2.1/A vagy a KMOP-2013-1.2.1/B. pályázatokon a 2013. évben már támogatást nyert.

3.) Amire pályázni lehet:


a) Regionális beruházási támogatásként
    aa) Eszközbeszerzés
    ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
    ac) Információs technológiafejlesztés
    ad) Az  eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések


b) Csekély összegű támogatásként
    ba) Piacra jutás
    bb) Vállalati HR fejlesztés
    bc) Tanácsadás igénybevétele
    bd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.


4.) Kötelező vállalások:
    + A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszám átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
    + A projekt befejezési évét követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításának (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora) növekednie kell 5%-al VAGY a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

5.) Egyéb kritériumok:
    + Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki az adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenységből nyeri,
    + Nem nyújtható támogatás az alábbi ágazatokban/területeken: halászati és akvakultúra, szénipar, szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban, acélipar, hajógyártás, szintetikusszál-ipar, harmadik országokba irányuló export, nehéz helyzetben lévő vállalkozás.
 
6.) A támogatás összege: minimum 15 millió Ft - maximum 200 millió Ft,

7.) A  támogatás mértéke:
    Pest megyében:
      50%
mikro- és kisvállalkozások esetében,
      40% középvállalkozás esetében,
      30% azon mikro-, kis- és középvállalkozások esetében, amelyekben a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv birtokolja;
   
    Budapesten:
      30% mikro- és kisvállalkozások esetében,
      20% középvállalkozás esetében,
      10% azon mikro-, kis- és középvállalkozások esetében, amelyekben a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv birtokolja;

8.) Benyújtási határidő: A pályázat jelenleg egyeztetés alatt van, a pályázati kiírás hivatalos megjelenése 2013. november elejére várható. A tervezett benyújtási határidő: 2013. november 15. - december 2.

Kérjen egyedi árajánlatot ITT!

 
Amegrant Webdesign